Doradztwo

Obszary naszej specjalizacji

Usługi doradcze

Oferujemy usługi doradcze w zakresie rachunkowości i finansów. Naszą przewagą jest doświadczenie i wiedza menedżerów zdobyta podczas pracy w firmach „Wielkiej Czwórki”, a także współpracy z przedsiębiorstwami różnych wielkości i branż oraz znajomości wielu systemów klasy ERP. W swojej pracy koncentrujemy się na zrozumieniu przedmiotu działalności Klienta oraz jego indywidualnych potrzeb. Specjalizujemy się w obszarach takich jak: 
- optymalizacja i automatyzacja procesów księgowych,  
- przygotowanie sprawozdań finansowych i raportów dla głównych księgowych
i dyrektorów finansowych,
- tworzenie opinii księgowych i podsumowań inwestycyjnych,
- adaptacja i tworzenie planów kont,
- nadzór pracy działów rachunkowości,
- wsparcie reorganizacji działów księgowych oraz wdrażanie księgowych systemów informatycznych,
- controling zgodny z PAR i MSR/MSSF oraz przeglądy okresowe.

Cofnij